Introductie

De Werkgroep Klinische Biologie West-Vlaanderen organiseert sinds enkele jaren voordrachten rond een bepaalde topic.

Zo kwamen kwaliteitsbewaking, hormonologie, immunologie en virologie reeds uitgebreid aan bod.

Ditmaal opteren wij voor:

"Het kritisch oog van de klinisch bioloog"
Het klinisch laboratorium en de postanalytische fase.

De laatste jaren zien wij in de laboratoria een toename van middleware en interpreterende software op het LIS.
Deze bieden de mogelijkheid tot reflex testing en het autoriseren en becommentariëren van resultaten.
Deze lessenreeks heeft tot doel, enerzijds deze middelen te objectiveren en anderzijds de meerwaarde van de interactie klinisch bioloog - clinicus te belichten.

De eerste avond geldt als inleiding. Daarna volgen 3 avonden die telkens een specifiek deelgebied aanraken. Op de laatste avond wordt de inbreng van de software nog eens in detail behandeld. Nadien volgt een debat waarin over al het voorgaande in discussie wordt gegaan met het publiek.

Eminente sprekers staan voor U klaar.
Nu is het aan u om zich in te schrijven.