Voorgeschiedenis

De Werkgroep Klinische Biologie is ontstaan in 1979 uit de bezorgdheid van enkele klinisch biologen uit Kortrijk, Izegem, Menen en Roeselare voor de op puntstelling van microbiologische diagnostiek zoals de optimalisatie van de Campylobacter cultuur, toen recentelijk gepubliceerd door de groep rond Prof Butzler. De eerste werkgroepvergaderingen werden georganiseerd naar het model van de Werkgroep Biologie Antwerpen (WBA) die opgericht werd door collega Carlos Tytgat, toen apotheker bioloog in het St.-Erasmus Ziekenhuis te Borgerhout.

Om de twee maanden wordt een voormiddag besteed aan de studie van praktische problemen in verband met de invoering van vernieuwende technologieën in de klinische biologie. Naast de wetenschappelijke onderwerpen wordt evenzeer aandacht besteed aan de beroepsmatige bekommernissen.

Elk lid treedt beurtelings op als gastheer/gastvrouw en is ook verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma. De presentaties worden meestal door de plaatselijke klinisch bioloog verzorgd en ter discussie voorgelegd aan de aanwezige leden.

Het bestaan van deze “LOK groep avant la lettre” bleek meer dan een volwaardig alternatief voor de toenmalige schaarse initiatieven van de Vlaamse universiteiten. Daardoor hebben in de loop der jaren ook meerdere collega’s uit andere ziekenhuizen en uit andere steden en provincies zich aangediend om actief mee te werken aan de activiteiten van de Werkgroep. Sloten zich achtereenvolgens aan : Waregem, Oostende, Veurne, Koksijde, Poperinge, Ieper, Menen, Tielt, Sysele, Ronse, Torhout, Blankenberge en Aalst.

De werkgroep heeft in 1990 het statuut van VZW aangenomen en telt op dit ogenblik (2011) 35 leden.

Doelstelling van de WKBWV

De Werkgroep stelt zich tot doel de dienstverlening van de laboratoria klinische biologie te uniformiseren en te optimaliseren door de organisatie van probleemgerichte seminaries, symposia en cursussen over een actueel thema. Hierbij gaat een bijzondere aandacht uit naar de goede toepassing en de promotie van de heersende kwaliteitsnormen in de klinische biologie. Van de leden wordt gevraagd zich om beurten actief in te zetten voor deze initiatieven.

Huidig bestuur van de vzw  WKBWV

Voorzitter

Hilde Vanpoucke (Roeselare)

Ondervoorzitter

Ann Verdonck (Brugge)

Secretaris

Ignace Vanhecke

Bestuursleden

Bob Braekevelt
Nico Callewaert
Piet Cammaert
Inge Decuyper

Maatschappelijke zetel

Oude Kantinestraat 9a
8800 - Roeselare